Terms of Use / Uvjeti korištenja
Stjepan Lukić Art

Terms of use:

The information on this site is the property of Stjepan Lukić Art and any use is prohibited without permission.

All information on the site is subject to change without notice.

We store personal data that you leave on this page in accordance with the EU Personal Data Protection Act (GDPR) and you can request their deletion accordingly.
This site does not collect any information about visitors using permanent cookies.
All cookies are used exclusively for the functionality of the site and are deleted after you leave it (session cookies).
 


Uvjeti korištenja:

Informacije na ovoj stranici vlasništvo su Stjepan Lukić Art te je svako korištenje zabranjeno bez dozvole.
Sve informacije na stranicama podložne su promjenama bez prethodne najave.

Osobne podatke koje ostavite na ovoj stranici čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te sukladno tome možete zatražiti njihovo brisanje.
Ova stranica ne sakuplja nikakve podatke o posjetiteljima korištenjem trajnih kolačića (permanent cookies).
Svi kolačići koriste se isključivo za funkcionalnost stranice i brišu se nakon što ju napustite (session cookies).


> Contact Form / Kontakt formular